top of page

מרשם תלונות אלטרנטיביות

מסד נתונים אלטרנטיבי.png

קמפיין שמטרתו להעביר את ה"רוב הדומם והשקוף" של הפגיעות שלנו -

לנראות, קיימות, נועד להציג (גם למדינה) מדינה הצעה "מחוץ לקופסה"


בניית פלטפורמה סטטיסטית ומידע אלטרנטיבי - לכל נפגעות

(ובהמשך גם נפגעי) עבירה שנמנע מאיתנו למצות הליכים משפטיים ממסדיים

 

מטרות המרשם

לתת נראות רשום תביעות של נשים אשר נמנע מהן הגשת תלונה, ו/או לא היו מעוניות בכך - המספר הרב - הרוב הדומם והשקוף של נפגעות ועבירות שעד כה נותרו "שקופות" - לא נרשמו, לא תועדו בשום מאגר נתונים סטטיסטי, לא של הרווחה, ולא של המשטרה או בתי משפט.- כולל נשים שהצטרפו לתנועת #מיטו #למה לא התלוננתי

 

למי מיועד הרישום? 

לכולנו

נשים ונערות נפגעות/שורדות, למשפחות שלנו, לקהילות המעורבות וקהילות פגועות.

נשים ונערות שורדות כל הסוגים של פשעי מגדר, משפחותיהן, מוסדות וקהילות שגם להן אחריות על הימשכותן-חזרתן של הפגיעות, אשר לעיתים לא מענו את הפגיעה, כגון: בתי ספר, מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות דת, ארגונים קהילתיים ,; שירותי רווחה, מערכות נפש ובריאות, אנשי מקצוע בתחום החינוך והמשפט.

 

גם לנשים אשר מעונינות לעצב לעצמן תהליך לקבלת הכרה ותיקונים בטריבונל כיוון ש: 

בחרו לא לפתוח בהליכים משפטיים כלשהם, לא פליליים, אזרחיים וכו'

ו/או נמנע מהן להגיש תלונה במשטרה בשל התיישנות ו/או חסמים מובנים נוספים 

 

גם לנשים שעברו חוויה פוגענית בהליך משפטי  כולל: 

התלונה נסגרה בשל "חוסר תשתית עובדתית", "חוסר עניין לציבור" וכו' וכו'

הפוגע/המדינה הטילו איסור פרסום על שמן בניגוד לרצונן

הדיונים בבית משפט התקיימו בדלתיים סגורות בניגוד לרצונן

עסקת טיעון נחתמה בין המדינה לפוגע/ים מעל ראשן

 

 

ראציונל 

לפחות 85% מהאלימות של גברים נעדרים סטטיסטיקות של המשטרה, פרקליטות, בתי משפט מסיבות שונות הכוללות מספר "חסמים" האחראים למחיקה/העדר: 

סגירת תיקים/אי פתיחת תלונה בשל טעמים שונים, ובכללם: 

"חוסר עניין לציבור", חמת הספק, חוסר ראיות, תלונות שכלל לא נחקרו בשל מחדלים שונים/ האשמת הקרבן, עסקאות טיעון בין הפרקליטות לפוגע - ללא יידוע הנפגעת וללא התייעצות עימן ועוד.

הצטברות תיעוד הנשים באמצעות דיווח על פגיעות ורישום תלונות של נשים ששרדו פגיעות. - פלטפורמה ראשונה מסוגה

תיעוד הפגיעות והתלונות בטריבונל יהפוך לכלי שיעניק נראות ונוכחות לפגיעות השקופות שיהוו צוהר לעולם לא מדווח. 

 

חסמים

חסמים מובנים עיקריים שהם ה"מסננים" העיקריים למחיקה של הפגיעות בססטיסטיקות הממסדיות

סגירת תיקים בשל חוסר עניין ל"ציבור" - (נשים לא ציבור - לא הציבור הדומיננטי)!?

סגירת תיקים בשל "חמת הספק", חוסר ראיות

סגירת תיקים ללא חקירה (הסבר) ? 

עסקאות טיעון בין הפרקליטות לפוגע - ללא ידיעה ושיעדכנו אותנו

לפחות 85% מהאלימות של גברים נעדרים סטטיסטיקות של המשטרה, פרקליטות, בתי משפט מסיבות שונות

הכוללות מספר "חסמים" האחראים למחיקה/העדר: 

סגירת תיקים/אי פתיחת תלונה בשל טעמים שונים, ובכללם: 

"חוסר עניין לציבור", חמת הספק, חוסר ראיות, תלונות שכלל לא נחקרו בשל מחדלים שונים/ האשמת הקרבן, עסקאות טיעון בין הפרקליטות לפוגע - ללא יידוע הנפגעת וללא התייעצות עימן ועוד.

 הצטברות תיעוד הנשים באמצעות דיווח על פגיעות ורישום תלונות של נשים ששרדו פגיעות. - פלטפורמה ראשונה מסוגה

 תיעוד הפגיעות והתלונות בטריבונל יהפוך לכלי שיעניק נראות ונוכחות לפגיעות השקופות שיהוו צוהר לעולם לא מדווח. 

 

המרשם האלטרנטיבי מיועד: 

1. לשקף כתמונת מראה את התת-דיווח של האלימות של גברים על רקע מגדר

2. לתת ביטוי לפגיעות שלעולם לא דווחו למשטרה ולתת נוכחות ונראות להיעדר.  

3. shadow database -  מאגר נתונים אלטרנטיבי שיאפשר עיבוד נתונים וסטטיסטיקה ומידע אלטרנטיבי הכולל רישום ותיעוד של נפגעות פגיעות מגדריות (ובהמשך גם גברים נפגעים) שנמנע מהן/מאיתנו למצות הליכים משפטיים ממסדיים, ובכך, הפגיעות נותרו שקופים ולא מדווחים. 

 

להציג נתונים למדינה: חוסר שקיפותו של ההיקף רחב המימדים של מגיפת הפגיעות, המגדריות, לא נלקח בחשבון בתכנון מדיניות בריאות, רווחה והקצאה של תקציבים ממשלתיים, וכן בשינוי הגישה של המערכות כלפי הנפגעות. 

עם חשיפה של פגיעות רבות מהעבר, ברצוננו לקדם קמפיין שמטרתו להעביר את ה"רוב הדומם והשקוף" של הפגיעות שלנו -לנראות, קיימות, ולא שקופות.

valentine-s-day-concept-glass-jar-with-red-hearts-3d-rendering.jpg

#לא שקופות 

רישום תלונה בטריבונל.jpg
ערוצי דיאלוג.png

דיאלוג מונחה
עם הפוגע

תביעות צדק באומניות.png

הגשת תביעות
דרך אומנויות

צדק-על-גלגלים.png

צדק על גלגלים
מגיעות עד אליך

שימועים ועדות אמת בתי דין עממים.png
מסד נתונים אלטרנטיבי.png

#כבר לא שקופות 
דיווח ורישום תלונות

טריבונל בסלון.png
bottom of page