top of page

*רישום אלטרנטיבי של תלונות על פגיעות מגדריות: 

פלטפורמה ראשונה מסוגה לרישום תלונות ותיעוד תביעות  מנפגעות/נפגעים אשר נמנע מאתנו האפשרות להגיש תלונה במשטרה - אם כך רצינו - בעקבות חוק ההתיישנות, או התלונות שלנו נסגרו בשל "חוסר עניין לציבור", חוסר ראיות וכו'.    

המטרות העיקריות:  

לשקף כתמונת מראה את התת-דיווח של פגיעות מגדריות, ולהראות מה מידת הפגיעות האמיתית, 

לרשום ולתעד את הפגיעות המגדריות שמעולם לא דווחו למשטרה, 

לתת נוכחות ונראות להיעדר. רישום התלונות בטריבונל יהיה פתוח ומונגש בפני כל המגדרים וסוגי פגיעות בכל השפות הנפוצות בישראל כולל שפת סימנים והקלטות.

 

שיתופי פעולה עם קהילות וארגונים: המדווחת המיוחדת לאלימות נגד נשים באו"ם, פרופ' ג'ודית לואיס הרמן, פסיכואתיקה, תנועת "שוברות קירות", קורס "תיאטרון טיפולי" חוג לתיאטרון באונ' העברית, איגוד מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית, אמהות נגד אלימות, המטה הפמיניסטי, אשה לאשה, הפורום של תקווה, ארגון משפחות נרצחות/ים, תערוכת "גיבורות", מרכז "פעימות"

bottom of page