top of page

טריבונל בסלון

 טריבונל בסלון מאפשר לנשים

לקיים מפגש להצגת הפגיעה, התביעות מפוגעים ישירים ועקפים, לזמן אותם

בתמיכת קהילת הטריבונל

לא פומבי: לא פתוח לקהל ולא משודר בלייב

על פי בחירה - מתועד או לא

יכול להתקיים ללא קשר להגשת תלונה

או במקביל למחשבות/הכנות להגשת תלונה/הליך משפטי פורמלי

לאחר הליך פורמלי - לעצב חוויה מתקנת או סיבות נוספות

                 

טריבונל בסלון מיועד ל:

לכל אשה שפנתה לטריבונל ו/או לנשים קרובות לנשים שורדות 

  

דוברות/ משתתפות אפשריות

-  ידידות התביעה  

-  קהילת הטריבונל

-  נשים/גברים קרובים אלייך   משפחה 

-  עדות מומחה/ית קשורה לפגיעה/התביעה שלך

-  גופים וא/נשים פגשת בתהליך 

 

סדר יום אפשרי לאירוע "טריבונל בסלון"  

-  שיתוף בההקשר המקורי של הפנייה לטריבונל      

-  הצגת התביעה במילים שלך

- מה הצרכים שלך מקהילות וארגונים, כולל הטריבונל 

 

מהם הדרישות שלי מ:

  • למוסדות, ארגונים, א/נשי מקצוע

  • למשטרה, פרקליטות, בית משפט

  • למשפחה ומעגלים קרובים

  • לפוגע/ים הישירים והעקיפים

 

זימון 

שופטות ושופטים בדימוס, דמוית בעלות אוטוריטה הרלוונטיות לשדה, (למשל סמכות מקצועית שהוא מכבד),

קרימינולוגים, אנשי טיפול, עדים 

טריבונל מקשיבים בסלון.jpg
טריבונל בסלון.jpg
ערוצי דיאלוג.png

דיאלוג מונחה
עם הפוגע

תביעות צדק באומניות.png

הגשת תביעות
דרך אומנויות

צדק-על-גלגלים.png

צדק על גלגלים
מגיעות עד אליך

שימועים ועדות אמת בתי דין עממים.png
מסד נתונים אלטרנטיבי.png

#כבר לא שקופות 
דיווח ורישום תלונות

טריבונל בסלון.png
bottom of page