top of page
Classmates in the Library

הפעילויות - יהיו נגישות בערבית ובעברית ולשפות סימנים

 

במטרה לתת נראות רשום תביעות של נשים אשר נמנע מהן הגשת תלונה, ו/או לא היו מעוניות בכך -

המספר הרב - הרוב הדומם והשקוף של נפגעות ועבירות שעד כה נותרו "שקופות" - לא נרשמו, לא תועדו בשום מאגר נתונים סטטיסטי, לא של הרווחה, ולא של המשטרה או בתי משפט. -

כולל נשים שהצטרפו לתנועת #מיטו #למהלאהתלוננתי

פעילויות

הקמה של ה"מאגר אלטרנטיבי-חליפי"

בערבית ובעברית קול קורא/ פנייה לארגוני נשים ופעילות חברתיות להתחבר לקמפיין, כולל איגוד מרכזי סיוע, קבוצות פייסבוק, וע

הכשרת פעילות וארגונים למאגר #לאשקופות לתיעוד תביעותיהן של נשים שורדות שנמנעה מהן פתיחת הליכים משפטיים 

פרסום "קול קורא" ופנייה ישירה בקבוצות של נפגעות/שורדות פייסבוק  ודרך ארגוני נשים

"ימי רישום" תביעות/תלונות במאגר האלטרנטיבי #לא שקופות יתקיימו 1) פנים אל פנים ברחבי הארץ 2) באופן מקוון 

על סמך רישום הנתונים במאגר הסטטיסטיקה האלטרנטיבי וניתוח הנתונים - לקדם מודעות, לחשוף

שותפויות: אקטיביסטיות וקבוצות כולל איגוד מרכזי הסיוע ; האקדמיה לשוויון; פורום משפחות נפגעי הרצח; המרכז הפמיניסטי "אישה לאישה" חיפה; פורום הניצולים משבי כתות ורבים נוספים.

 

הרצאות מומחיות מהעולם

הקרנת הסרט "גלוריה אלרד: פמיניסטית" על הקמפיין וההישג של עו"ד גלוריה אלרד לביטול תקופת ההתיישנות על פשעי מגדר במדינת קליפורניה. מהלך זה איפשר לעשרות הנשים שנפגעו ע"י ביל קוסבי להגיש את תלונותיהן נגדו.

הרצאה של פרופ' ג'ודי לואיס הרמן, על הקשרים של טראומה ופוסט טראומה במפגש של נפגעות עם המערכת המשפט.

שימוע פומבי/מושב של הטריבונל יחד עם איגוד מרכזי סיוע ממוקד באחד החסמים - סוגיית ההתיישנות, בהשתתפות שורדות שפותחות הליכים של תביעת צדק ודרישות. 

גלוריה אולרד, פמיניסטית גלוריה אולרד, פמיניסטית 2018 | סיווג צפייה:+13 | 1 שעות 35 דקות |
bottom of page