top of page

על הטריבונל

הטריבונל

הינה יוזמה חדשנית להתמודדות עם כל סוגי פגיעות על רקע מגדרי גם כשהן לא מוגדרות כ"עבירות" על פי החוק הפלילי

המיועדת לנשים נפגעות/שורדות, למשפחות ולקהילות שלהן. 


המטרה: לקדם מרחב בו נשים יכולות לקבל הכרה ואישור וקבלת תוקף ואישור לפגיעה בפני קהילה מקשיבה ומאמינה.

יוזמה עצמאית - קהילתית שאינה מהווה חלק מרשויות המדינה. ההליכים אינם רשמיים.

 

מטרות 

לבחון מחדש את הנחות היסוד?/המהות?/ של ההליכים המשפטיים, המבוססים על המודל של "הצדק הגמולי" כאפשרות (מעשית/ממשית?) יחידה לצדק לנשים שורדות אלימות מגדרית. 

הרחבת האפשרויות למיצוי "צדק" מתוך נקודת המבט של נפגעות העבירה / לקבל מענה לצרכים של הכרה בפגיעה, מתן פיצויים, הבטחה בנוגע לאי הישנות המעשים. 

 

יעדים

זיהוי הכשלים והחסמים המבניים (והמובנים?) בהליכים משפטיים אשר מונעים מנשים למצות "צדק".

הקמת מסגרת קהילתית "הטריבונל" המבוססת על "צדק של הקורבנות" Victim's Justice - מבנה מרובה ערוצים שמטרתו מתן מענה לנשים המעוניינות בתהליכי צדק בנוגע לפשעים מגדריים - גם מעבר להליכים המשפטיים הרשמיים הקיימים כיום. 

הטריבונל יציע קשת רחבה של מסלולים חלופיים - וגם משלימים - להליכים משפטיים. 

בתהליך יעשה שימוש בשיטות חדשניות "מונחות טראומה" המבוססות על מודלים טרנספורמטיביים של צדק לנשים שורדות. ערוצים אפשריים: שימועים פומביים, ועדות אמת, עדות בסלום, תרבות ואמנות (צילום, קולנוע, דרמה, ועוד), זימון הפוגע להקשיב לתביעה של הנפגעת, מפגש פוגע/נפגעת בהנחייה מקצועית, הגשת תלונה לאו"ם, ועוד).  

ביסוסו של שיח פמיניסטי כוללני אשר מתייחס לגורמים הפוליטיים של האלימות של גברים במובן: "האישי הוא פוליטי" - בניגוד לשיח המקובל והשולט בחברה המתייחס לשורדות כנפגעות יחידות ואל כל פגיעה כמקרה פרטי, ואינו רואה כי כל המעשים האלימים המגדריים נמצאים על אותו הרצף. 

 

מי אנחנו?

"הטריבונל" - יוזמה עצמאית מ"למטה" GRASSROOTS - אשר הוקמה על ידי נשים פעילות חברתיות, שורדות בתהליך חיים וחקירה ממושך, בהשראת מודלים אלטרנטיביים שמחברים תיאוריה ופרקטיקה, היבט משפטי וטיפולי, צדק מעברי ושיקום.

עיצוב החזון הייחודי/חדשני של הטריבונל נמשך מעל 20 שנה. 

הקמתו של הטריבונל בשנת 2019 השתלב עם אחד השלבים בהתפתחות מה שאנו מכנות "צדק ישיר" -

אשר ביטוייו העיקריים תנועות # מיטו # מדועלאהתלוננתי. 

 

בדומה לניסיונות דומים ברחבי העולם, ה"טריבונל" נולד כפרקטיקה? / מנגנון? (שיטת) של צדק חלופית הבאה לתת מענה לצרכיהן הבסיסיים של א.נשים נפגעות עבירה אשר אינן מקבלות את היחס שמגיע להן במסגרת מערכות המשפט המקומיות, ??ובראשן זכות אדם ואזרח (לא בטוחה כאן מה ההגדרות הנכונות) לשוויון בפני החוק, למיצוי הצדק בעבירות מגדריות.   

למי מיועד? 

נשים ונערות שורדות כל הסוגים של פשעי מגדר, משפחותיהן, מוסדות וקהילות שגם להן אחריות על הימשכותן-חזרתן של הפגיעות, אשר לעיתים לא מענו את הפגיעה, כגון: בתי ספר, מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות דת, ארגונים קהילתיים ,; שירותי רווחה, מערכות נפש ובריאות, אנשי מקצוע בתחום החינוך והמשפט.

 

"הטריבונל" - פעילויות שהתקיימו בשנים 2019-2021 

 

גיבוש מנהיגות מובילה של הטריבונל: הקמה של ועדה מייעצת מורכבת מפעילות בעצמן שורדות/נשות מקצוע ממקצועות ותחומי עיסוק שונים: משפט, בריאות הנפש, רווחה, אמנות, תרבות וכו'. לחברות הוועדה המייעצת של הטריבונל ניסיון מגוון במערכת המשפט הפלילי ו / או האזרחי בישראל ובתחומי בריאות הנפש והרווחה, ישנן המובילות בהווה יוזמות עממיות וארגונים לא ממשלתיים, לדוגמה - הקמת ה הקו חירום הראשון לנשים נפגעות אלימות; פורום משפחות נפגעי הרצח וכו'.

 

אירוע ההשקה ושימוע פומבי ראשון של הטריבונל התקיים בתאריך 7 בדצמבר 2020.

האירוע הועבר בשידור חי לעיניי למעלה מ -4,000 צופות.ים

קול קורא לנשים, נשות מקצוע וארגונים לפתיחת הליכים של "תביעות-צדק" לנשים וקהילות

יזמנו והפקנו שידורי פודקאסט בתאגיד כאן - שמונה הרצאות על צדק אלטרנטיבי ועל הטריבונל 

פרסום מאמרים וטורי דעה בערוצי המדיה המוכרים והן בערוצים אלטרנטיביים

הכרה: הטריבונל זכה לפרס מקום שני בתחרות רעיונות פורצי דרך של ארגון "רדיקל" (קיץ 2020).

  

פעילויות עיקריות מתוכננות

"החממה" - קבוצה להעלאת מודעות ולימוד משותף בהשתתפות נשים שורדות. הקבוצה מאפשרת לכל אחת וביחד "לתפור" את המנגנון המותאם לכל אחת

REACHING OUT - חשיפת הטריבונל בפני קבוצות ואירגונים באמצעות הרצאות, הכשרות וליווי צוותים

ליווי קהילות ופעילות חברתיות להקמה עצמית של מנגנונים לצדק אלטרנטיבי עם קבוצות העניין שאליהן הן קשורות, לדוגמא: נשים חסרות מעמד-סטאטוס קבע, מהגרות עבודה, פלסטיניות, נשים שורדות אלימות כלכלית, משפחות של נרצחות. 

שימועים פומביים לפחות פעמיים בשנה בהם נשים מציגות את תביעותיהן בפני נציגות מהקהילה וממוסדות המדינה, במסגרת בטוחה המבוססת על אמון ובהובלת הנשים עצמן 

הגשת תלונות קולקטיביות ו/או פרטניות של נשים ונערות אל "נציגת האו"ם בנושא אלימות נגד נשים",

זאת במטרה להשפיע על מערכות האכיפה והמשפט בישראל. 

bottom of page